Bioetika a lékařská etika

http://bioetika.ktf.cuni.cz/

Práva pacientů - text Amerického svazu občanských svobod (Základní lékařské kodexy)

 

Práva pacienta
(text Amerického svazu občanských svobod)Právem pacienta je:

1. Ohleduplná péče prováděná s úctou odbornými pracovníky.

2. Získat úplné a čerstvé informace o své diagnóze, léčení a prognóze choroby, které mu má jeho ošetřující lékař podat takovými výrazy, jimž je schopen porozumět.

3. Obdržet od svého lékaře informace nezbytné k tomu, aby mohl dát vědomý souhlas před zahájením jakéhokoliv postupu nebo léčení. Pacient má právo na informace o tom, že existuje lékařsky významné aletrnativní řešení.

4. Odmítnout léčbu do té míry, jak to připouští zákon.

5. Zachování naprosté tajnosti o jeho vlastním léčebném postupu.

6.Očekávat, že všechna sdělení, jež se týkají jeho léčebné péče, budou považována za důvěrná.

7. Očekávat, že nemocnice bude v rámci svých možností přiměřeně reagovat na pacientovu žádost o poskytnutí služeb nebo přemístění do jiného nemocničního zařízení, kde je léčba povolena.

8. Získat informace o vztahu k jiným zdravotnickým a vzdělávacím institucím v souvislosti s jeho léčenou péčí.

9. Dostat zprávu v případě, že nemocnice chystá sama vykonat nebo se zúčastnit pokusů na lidech, které ovlivní jeho léčbu.

10. Očekávat přiměřenou spojitost mezi lékařskou péčí a znalostí toho, co je možné k dispozici a kde.