Obecná východiska

Zavřit Principy lékařské etiky a bioetiky

Zavřit Základní lékařské kodexy

Zavřit Lidská práva

Zavřit Práva a povinnosti zdravotnického personálu

Aplikovaná etika

Zavřit Genetika

Zavřit Genové manipulace a klonování

Zavřit Odpovědné rodičovství

Zavřit Embryo

Zavřit Prenatální diagnostika

Zavřit Experimenty s člověkem a embryem

Zavřit Etické komise

Zavřit Problematika transplantací

Zavřit Mentální a tělesné postižení

Zavřit Eutanázie

Zavřit Zanedbávané, zneužívané a týrané dítě

Zavřit TBC, HIV

Zavřit Etika v psychiatrii a psychologii

Zavřit Politika a lékařská etika

Počítadlo

   návštěv

   připojených čtenářů

Základní lékařské kodexy - Doktorská sponze
 

Doktorská sponze
fakulty lékařství Univerzity Karlovy v PrazeSkončili jste svá studia na fakultě lékařství University Karlovy a vykonali jste s úspěchem všechny zkoušky předepsané pro ty, kdož chtějí dosáhnout titulu doktorů medicíny.
Žádáte nás, aby Vám byl v tomto slavnostním shromáždění tento titul udělen.
Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to vyžaduje titul, který máte obdržet.

SLÍBITE TEDY České republice a jejímu lidu:

především, že si budete vědomi poslání vědy pro společnost a že své vědomosti a svou činnost zaměříte ku prospěchu všeho lidu a své povinnosti budete konat řádně, svědomitě a ochotně s plným vědomím své odpovědnosti a budete stále prohlubovat vědecké poznání a v něm pokračovat;

dále, že budete podle svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých i nemocných vvždy jen k jejich prospěchu. Dále, že zachováte svůj život a své lékařské umění čisté a že při každém jednání se zdravým a nemocným budete mít na mysli jen dobro člověka, že to, co uvidíte v životě lidí nebo uslyšíte při provádění svého povolání nebi mimo ně, nebudete dále rozšiřovat a zamlčíte všem nepovolaným;

konečně, že vždy uchováte ve věčné paměti Uviversitu Karlovu a fakultu všeobecného lékařství, na které jste vystudovali.

Jste hotovi složit tento slavný slib jsouce si vědomi jeho závaznosti ?

DOCTORANDI(složí slib na žezlo): Ano, slibuji

PROMOTOR: Když jste se veřejně tímto slibem zavázali, již nic nebrání tomu, abyste titulu dosáhli.

PROTO JÁ, ŘÁDNĚ USTANOVENÝ PROMOTOR, PROHLAŠUJI VÁS DOKTORY MEDICÍNY, SVĚŘUJI VÁM PRÁVA A ZAVAZUJI VÁS POVINNOSTMI, KTERÉ S TÍMTO TITULEM SOUVISÍ. NA DUKAZ TOHO ODEVZDÁVÁM DO VAŠICH RUKOU DOKTORSKÉ DIPLOMY OPATŘENÉ UNIVERSITNÍ PEČETÍ.Vytvořeno: 2008/01/21 ! 21:24
Poslední změna: 2008/01/21 ! 21:24
Téma: Základní lékařské kodexy
Načteno 3548 krát


Print preview Print preview     Verze pro tisk Verze pro tisk

 
Počet komentářů k článku


Zatím bez komentář.
Buď první !


 
Hledání
Webmaster
Kalendář
^ Nahoru ^