Bioetika a lékařská etika

http://bioetika.ktf.cuni.cz/

Úmluva o lidských právech a biomedicíne (výňatek) (Embryo)

Oviedo, 4.IV.1997

Článek 18 - Výzkum na embryích in vitro

  1. Pokud zákon umožňuje provádět výzkum na embryích in vitro, musí být zákonem zajištěna odpovídající ochrana embrya.

  2. Vytváření lidských embryí pro výzkumné účely je zakázáno.