Obecná východiska

Zavřit Principy lékařské etiky a bioetiky

Zavřit Základní lékařské kodexy

Zavřit Lidská práva

Zavřit Práva a povinnosti zdravotnického personálu

Aplikovaná etika

Zavřit Genetika

Zavřit Genové manipulace a klonování

Zavřit Odpovědné rodičovství

Zavřit Embryo

Zavřit Prenatální diagnostika

Zavřit Experimenty s člověkem a embryem

Zavřit Etické komise

Zavřit Problematika transplantací

Zavřit Mentální a tělesné postižení

Zavřit Eutanázie

Zavřit Zanedbávané, zneužívané a týrané dítě

Zavřit TBC, HIV

Zavřit Etika v psychiatrii a psychologii

Zavřit Politika a lékařská etika

Počítadlo

   návštěv

   připojených čtenářů

Vítá vás Bioetika a lékařská etika

BIOETIKA (bios - život, etika - mravnost) je pojem nejširší a je nadřazen pojmu lékařská etika či jeho synonymům. Rozumí se jím zkoumání etických problémů nejen v praktickém výkonu lékařské praxe, ale též ve výzkumu, a to zejména v těch oborech, které výkon lékařské praxe podmiňují (biologie, biofyzika, chemie, farmacie). V širším významu slova se pojem používá též pro označení etické problematiky veškerého života na zemi a lze se s ním setkat v odborném písemnictví tematizujícím především ekologii. Bernhard Häring k tomu např. uvádí, že odpovědnost za zdraví a život lidí je záležitostí nejen biologů, lékařů a etologů, ale "nejvíce politiků". Proto někteří autoři rozlišují bioetiku a biomedicínu, popřípadě používají pojem biomedicíncká etika. Obsahy posledně jmenovaných pojmů nejsou zcela ustálené a často bývají používány zástupně.

LÉKAŘSKÁ ETIKA je pojem, který souhrnně označuje etické problémy v lékařství; přesné vymezení tohoto pojmu koreluje s obsahem lékařské etiky jako samostatné vědní disciplíny. Pojem lékařská etika je v české kontextu dosud neustálený, i když má majoritní charakter. Konkurují mu však další pojmy. Výraz medicínská etika je obsahově shodná, je však méně libozvučný a asociuje germanismus. Sporný je pojem zdravotní etika, který bývá používán ve stejném významu, ačkoliv fakticky uvozuje problémy týkající se etiky ve zdraví. Zdravotnická etika je pojem zcela odlišný od termínu lékařská etika, neboť souhrnně označuje etickou problematiku týkající se zdravotnictví, zejména zdravotnických systémů.HAŠKOVCOVÁ, Helena. 3. vyd. Lékařská etika. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-132-7., Str. 15

 
Hledání
Webmaster
Kalendář
^ Nahoru ^